Sven Fechner     •     Enghavevej 58, 2 th    •    DK 1674 Kbh. V    •    DK mobil: +45 2175 4900     •     sven_fechner@yahoo.dk

KomText logo

Kommunikation * Coaching/Mentoring

Om mig og KomText

Jeg er født og opvokset i Berlin, uddannet på Freie Universität samme sted og på universiteterne i Odense og København. Med års erfaring inden for journalistik og kommunikation, som produktions- og projektleder, kommunikatør, journalist og især som redaktør har jeg bevaret blikket for begivenheder og historier både i Danmark og i nabolandene. Ofte historier eller projekter, der går på tværs af landegrænser. Da jeg er tosproget, kan mine kunder være sikre på korrekt research og formidling på både dansk og tysk.

KomText er mit kommunikationsbureau, beliggende i København. Med base her og med rullende kontor i Berlin arbejder jeg for kunder i Danmark, Tyskland og i de skandinaviske nabolande.

Med ovennævnte erfaring som projektleder, redaktionssekretær og redaktør med budgetansvar kan du leje mig til at styre dit blad eller magasin fra idé til tryk. Det gælder tværmedialt, med både tryk, web, lyd og video, og i samarbejde med et fint netværk af journalister, kommunikatører, grafikere, fotografer, tegnere, tv-/videofolk og teknikere.

Endelig gennemfører jeg som konsulent og coach bl.a. læringsprojekter på kommunikations- og formidlingsområdet for mine kunder.

Kontakt mig  – og vi finder en løsning, der både i udformning og prissætning er attraktiv.